Connect with us

Pop Tech

ការពិតអ៊ីចឹងសោះ! TikTok ប្រាប់ពីវិធីបង្ហាញវីដេអូនៅក្នុង #ForYou

on

Advertisement

● វិធីដែល TikTok ចែកចាយស្ទ្រីមវីដេអូប្លែកៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់
●#ForYou ជាបណ្តុំនៃបទពិសោធន៍របស់TikTok និងជាកន្លែងដែលពេញនិយមសម្រាប់អ្នកលេងTikTok
●«ការចែករំលែក» ពីអ្នកលេង បញ្ចេញយោបល់ និងការប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាឧបករណ៍មួយផ្នែកដែលបានប្រើដើម្បីបង្កើតវិដេអូដ៏អស្ចារ្យ #ForYou
●ប្រព័ន្ធណែនាំរបស់TikTokផ្តោតលើសុវត្ថភាពជាចម្បង៖ មាតិកាដែលអ្នកលេងមិនបានជ្រើសយកនឹងមិនបង្ហាញនៅលើ #ForYouឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០៖ បេសកកម្មរបស់ TikTok គឺបង្កើតឡើងដើម្បីជម្រុញការច្នៃប្រឌិតនិងផ្ដល់ការកម្សាន្ត កសាងសហគមន៍ជាសកលដែលអ្នកលេងអាចបង្កើតនិងចែករំលែកបានត្រឹមត្រូវ ស្វែងយល់ពីពិភពលោកនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។ អត្ថបទ TheForYou គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការរកឃើញទាំងនោះ។ វាជាបណ្តុំនៃភាពពេញនិយមរបស់អ្នកលេង TikTok នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅពេលដែលអ្នកលេង TikTok នៅខ្មែរខ្ចូលក្នុងទំព័រអត្ថបទ ForYou ពួកគេនឹងឃើញនូវវីដេអូជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមាតិកានិងអ្នកបង្កើតដែលពួកគេចូលចិត្ត។ ទំព័រនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធណែនាំដែលផ្តល់មាតិកាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗដែលចាប់អារម្មណ៍។ ភាពអស្ចារ្យរបស់ TikTok គឺថាទំព័រ ForYou មានច្រើនប្រភេទទោះអ្នកលេងផ្សេងៗគ្នាអាចមើលឃើញវីដេអូដូចគ្នាប៉ុន្ដែទំព័ររបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗគឺខុសគ្នានិងត្រូវបានបង្ហាញទៅតាមបុគ្គលជាក់លាក់។

អត្ថបទ ForYou គឺទីតំាងដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃការកំណត់វេទិកាសាច់រឿង។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងៈ តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធណែនាំ? ពីការទិញទំនិញឆ្កោះទៅដល់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្រព័ន្ធណែនាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានបទពិសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាទូទៅប្រព័ន្ធទាំងនេះណែនាំខ្លឹមសារទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈអន្តរកម្មជាមួយកម្មវិធីដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការតាមដានគណនីជាដើម។ សញ្ញាទាំងនេះជួយប្រព័ន្ធណែនាំមាតិកាដែលអ្នកលេងចូលចិត្តក៏ដូចជាមាតិកាដែលពួកគេមិនចង់ឃើញ។

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយចែករំលែកដល់ទំព័រForYou?
នៅលើ TikTok ទំព័រ ForYou ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។ ប្រព័ន្ធនេះណែនាំមាតិកាតាមការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់វីដេអូដោយផ្អែកលើកត្តារួមបញ្ចូលគ្នា – ផ្តើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកលេងបានបង្ហាញហើយកែសម្រួលអ្វីដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ផង – រហូតដល់បង្កើតទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទំព័រForYou។

ការណែនាំគឺផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនរួមមាន៖
● អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តឬចែករំលែកគណនីដែលពួកគេតាមដានផ្តល់មតិយោបល់ដែលពួកគេដាក់បញ្ចូលនិងមាតិកាដែលពួកគេបង្កើត។
● ព័ត៌មានជាវីដេអូ ដែលអាចមានព័ត៌មានលម្អិតដូចជាចំណងជើងសម្លេងនិងការដាក់hashtags។
● ការកំណត់ឧបករណ៍និងគណនីដូចជាចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការកំណត់ប្រទេស។កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានទម្ងន់ទាបជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណែនាំទាក់ទងនឹងចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែល TikTok វាស់។

កត្តាទាំងអស់នេះត្រូវបានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok និងវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើតម្លៃរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ការចង្អុលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចប់ការមើលវីដេអូវែងជាងនេះនឹងអាចទទួលបានទម្ងន់ធំជាង ឬថាតើអ្នកមើលវីដេអូនិងអ្នកបង្កើតវីដេអូទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ។ បន្ទាប់មក វីដេអូត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដើម្បីកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះមាតិកាមួយផ្នែកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអត្ថបទនីមួយៗសម្រាប់អ្នក។

ការចាប់ផ្តើម

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមលេងTikTok ពួកគេប្រហែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនៅលើកម្មវិធីនេះ។ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការ TikTokឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូដែលពួកគេចូលចិត្តដូចជាសត្វចិញ្ចឹមឬការធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលការណែនាំឲ្យត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍលើទំព័រដំបូងហើយវានឹងចាប់ផ្តើមណែនាំវីដីអូនេះដោយផ្អែកលើអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូ TikTok ផ្តល់ជូននូវវីដេអូពេញនិយមជាទូទៅ។

ការស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់ទំព័រ ForYou

រាល់អន្តរកម្មថ្មីជួយឱ្យប្រព័ន្ធស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងស្នើឱ្យមានមាតិកាដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីថែរក្សាចំណីសម្រាប់អ្នកគឺគ្រាន់តែប្រើនិងរីករាយជាមួយកម្មវិធី។ យូរៗ ទៅទំព័រ For You នឹងអាចណែនាំវិធីអូដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ទំព័រForYouមិនត្រឹមតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការចូលរួមតាមរយៈមតិព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចិត្តសម្រេចfollowគណនីថ្មី សកម្មភាពនោះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការណែនំា ដូចជាការស្វែងរកhashtags សម្លេង និងការសម្របសម្រួលសម្លេង និងប្រធានបទដែលពេញនិយមនៅលើDiscover tab។

វិធីដែលអ្នកលេងអាចមើលឃើញតិចតួចពីអ្វីដែលពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍

ដូចគ្នាទៅនឹងរប្រៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចឱ្យយូរដើម្បីបន្ថែមវីដេអូទៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចចុចឲ្យយូរលើវីដេអូហើយចុចពាក្យ “មិនចាប់អារម្មណ៍” ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៏លើវិដីអូនឹងទេ។ពួកគេក៏អាចធ្វើការលាក់វីដេអូពីអ្នកបង្កើតណាមួយឬរាយការណ៍វីដេអូដែលមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ TikTok ។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះចូលរួមចំណែកលើការណែនាំនាពេលអនាគតនៅក្នុងទំព័រForYourរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ម៉ាស៊ីនផ្ដល់ការណែនាំ

តាមរយៈការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពពាក់ព័ន្ធមានហានិភ័យនៃការបង្ហាញវីដេអូស្ទ្រីមដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលពេលខ្លះហៅថា «filter bubble» ។ ដើម្បីទុកសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្តល់ការណែនំារបស់ TikTok ធ្វើការកាត់មាតិកាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយមាតិកាដែលអ្នកប្រើចូលចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ មតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជាទូទៅនឹងមិនបង្ហាញវីដេអូពីរជាជួរដែលបង្កើតដោយសំឡេងតែមួយឬដោយអ្នកបង្កើតដូចគ្នាទេ។ TikTok មិនណែនាំមាតិកាជាន់គ្នា ប៉ុន្តែមាតិកាដែលអ្នកប្រើបានឃើញពីមុនឬមាតិកាដែលចាត់ទុកថាជាសារឥតបានការ។

ការណែនាំ

ភាពចម្រុះនៃមាតិកា គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាសហគមន៍សកលដែលមានការរីកចម្រើន ហើយទំាងនេះនឹងនាំមកនូវ ភាពស្និតស្នាលដល់អ្នកលេង TikTok ។ ដល់ទីបញ្ចប់ ពេលខ្លះវីដេអូរបស់អ្នកលេងមិនបានលេចចេញ និងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ហាញលើការ Likes។ ទំាងនេះជាសមាសធាតុសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តរបស់ TikTok ដើម្បីផ្តល់ការណែនំា៖ ការនាំយកមកនូវវីដេអូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់មាតិកា For You និងផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមទៀតលើប្រភេទមាតិកាថ្មី ស្វែងរកឃើញអ្នកបង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ទស្សនៈនិងគំនិតថ្មីៗនៅពេលអ្នកលេងបើកមើលមាតិកាវីដេអូរបស់ពួកគេ។

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវវីដេអូប្លែកៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះ ក៏អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលពេញនិយមក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទូទៅផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើ TikTok ផ្សេងទៀតនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។

ការការពារលើការមើលវីដេអូ

ប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok ក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសុវត្ថិភាពផងដែរ។ មាតិកាដែលបានពិនិត្យឡើងវិញរកឃើញថាពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តក្រាហ្វិច ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលស្របច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ អ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបានប្រសិនបើលេចចេញជាវីដេអូដែលបានណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនទូទៅដែលមិនបានជ្រើសរើសមាតិកាបែបនេះ និងប្រហែលជា មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការណែនាំ ។ ដូចគ្នានេះដែរ វីដេអូដែលទើបតែត្រូវបានផ្ទុកឡើងឬកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញហើយមាតិកាសារឥតបានការក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ការណែនំាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់សម្រាប់អ្នកដែរ។

វិធីដែល TikTok ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នក

ការអភិវឌ្ឍ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok គឺជាដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ហើយការងារនេះបានពង្រីកក្រុមជាច្រើនរួមមានផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលការងាររបស់ពួកគេជួយកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធណែនំា និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាក្នុងការស្នើមាតិកានិងប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពរីករាយ។

TikTok មាននៅជាង ១៥០ ប្រទេសនិងតំបន់ដោយ ៧៥ ភាសា។ ទាញយកកម្មវិធី TikTok តាមរយៈ iOS ឬ Google Play ៕

អត្ថបទដោយ​៖ បេប៊ី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រោយរលាយសពអស់ ស្រាប់តែបងប្រុសមេខ្លោងជនល្មើស ចេញមុខបង្ហោះសារខ្លីៗ ៣ បែបនេះ
ប្ដីប្រពន្ធរៀបការហើយមិនចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចការលេងៗ បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ ១២ យ៉ាង

មតិរបស់អ្នក

Sponsored
Sponsored
អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 months ago

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហុងកុង

នេះជាលើកដំបូងហើយដែល លោក Lawrence Kook អភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង រួមជាមួយ លោកបណ្ឌិត Sammy So នាយកប្រតិបត្ដិនៃក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង បានមានជំនួបឥតគ្រោងទុកជាមួយលោកស្រី ពេជ្រ ពុទ្ធិសាធបូព៌ានាគី អគ្គកុងស៊ុល...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 months ago

ក្រុមហ៊ុន Smart ផ្ដើមយុទ្ធនាការ «Pleng សង្ខេបៗត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2021» ដោយបង្ហាញទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់សិល្បករខ្មែរ

កម្មវិធីតន្ត្រីលើទូរស័ព្ទ Pleng by Smart នឹងផ្ដើមយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងខែនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់សិល្បករខ្មែរ និង បង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគេ ដោយបង្ហាញឈ្មោះបទចម្រៀង និង សិល្បករ ដែលទទួលបានការស្ដាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះ ។ យុទ្ធនាការនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់តន្រ្តីមានភាពងាយស្រួលស្វែងរកចម្រៀង និង សិល្បករដែលកំពុងពេញនិយមលើកម្មវិធី Pleng by Smart ។...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 months ago

វ៉លស៍ ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនាំស្នាមញញឹម ភាពរីករាយត្រឡប់ជូនកម្ពុជាវិញ (វីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវ «ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សំដៅបង្កើតឲ្យបាននូវភាពស៊ាំសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០២១» និង ដាក់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនឲ្យបាន ១០ លាននាក់ ដែលតាមការប៉ាន់ស្មាន នឹងអាចសម្រេចបាននាខែតុលា ឬ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះ...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 months ago

រសជាតិជីវិតស្រស់បំព្រង និង ប្រណីតភាពនៃការស់នៅបែបស៊ីវិល័យមាននៅបុរី សុវណ្ណភូមិ

ភ្នំពេញ៖ តើលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានរសជាតិជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយភាពស្រស់បំព្រងនៃរុក្ខជាតិបៃតងជាមួយប្រណីតភាពនៃការស់នៅបែបទាន់សម័យ ស៊ីវិល័យពោរពេញដោយបរិស្ថានល្អ ផាសុកភាព ភាពស្រស់ស្រាយ និង សុវត្ថិភាព ព្រមទាំងបង្កើនសុភមង្គល និង សុខភាពល្អក្នុងគ្រួសារដែរឬទេ? មិនបាច់ព្រួយបារម្ភទៀតទេ ក្តីស្រមៃទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាការពិតជាមួយនឹងបុរី សុវណ្ណភូមិ ។ សុវណ្ណភូមិ គឺជាគ្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីមួយនៅលើផ្ទៃដីទំហំ ៣០ ហិចតា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រែមួយរយ ឃុំសំបួរមាស...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន7 months ago

ស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទី ផលិតចេញពីរោងចក្រក្នុងស្រុក មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និង ស្តង់ដារគុណភាពចំណីអាហារពិភពលោក ប្រកាសស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មទូទាំងប្រទេស

បើនិយាយពីស្ករគ្រាប់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជានឹកដល់ស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទី (Frutati) មុនគេ ត្បិតថាស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទី ផលិតឡើងតាមរូបមន្តរសជាតិផ្លែឈើខ្មែរក្នុងស្រុក ដោយឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសពីអ្នកជំនាញយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បំផុត ។ មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកជំនាញខាងចំនីអាហារ បានចំរាញ់ស្ករគ្រាប់ហ៊្វ្រូតាទីចេញពីផ្លែឈើ ៦ប្រភេទរួចទៅហើយ ដែលកំពុងដាក់អោយចរាចរណ៍លើទីផ្សារក្នុងស្រុក ក៏ដូចជានាំចេញទៅបរទេស រួមមាន ស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទីរសជាតិគូលែនព្រៃអំបិលម្ទេស, ស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទីរសជាតិក្រូចពោធិ៍សាត់លាយអំបិល, ស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទីរសជាតិត្របែកអំបិលម្ទេស, ស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទីរសជាតិអម្ពិលហឹរ, និងស្ករគ្រាប់ហ៊្រ្វូតាទីរសជាតិស្វាយល្វាយអំបិល។...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន7 months ago

ឆ្នាំថ្មី ពន្ធថ្មី ក្រុមហ៊ុន Ford បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $4,000!!!

ដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា យើងសង្កេតឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនរថយន្តមួយចំនួនបានអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យខាងលើដោយបានបញ្ចុះតម្លៃទៅលើរថយន្តរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូល និងចែកចាយផ្ដាច់មុខនូវរថយន្ត Ford គ្រប់ប្រភេទដែលជាម៉ាកយីហោរថយន្តឈានមុខគេក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យលេខ...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន7 months ago

កម្មវិធី​ប្រកួត​សំណេរ​ច្នៃប្រឌិត​សម្រាប់​និស្សិត​

​ក្រុមហ៊ុន ខេ​ម​បូ​ឌា​ន ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ អ៊ិ​ច​ឆេង ដែល​ហៅ​កាត់​ថា CDX គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​និយ័ត​ករ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​។ CDX មាន​ទស្សនវិស័យ​ក្លាយជា​ប្រភព​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស​ទីផ្សារ​ឧបករណ៍​និ​ស្ស​ន្ទ​នៅ​កម្ពុជា និង​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ផ្ដល់​ការសម្របសម្រួល​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍​និ​ស្ស​ន្ទ ក៏ដូចជា​វិនិយោគិន ក្នុង​ប្រតិបត្តិ​ការបញ្ជាទិញ​លក់ និង​ការ​ផាត់ទាត់ ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​តម្លាភាព​។ ទន្ទឹមនឹងនេះ CDX...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន7 months ago

Visa សហការ​ជាមួយ The Pizza Company ដើម្បី​ជំរុញ​ការទូទាត់​ ​តាមរយៈ​បច្ចេកវិទ្យា Contactless

​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែមីនា ​ឆ្នាំ ២០២១ ៖ ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌី​ជី​ផល​ដែល​ឈានមុខ​គេ​នៅក្នុង​ពិភពលោក បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន The Pizza Company ដើម្បី​ដាក់​ឲ្យ​មានការ​ទូទាត់​តាមរយៈ​បច្ចេកវិទ្យា Contactless សម្រាប់​អតិថិជន នៅតាម​បណ្តា​សាខា​ចំនួន ៣៥ ទីតាំង...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន7 months ago

TikTok បានតែងតាំង លោក Sameer Singh ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ ​ដំណោះស្រាយ​ជំនួញ​ពិភពលោក ប្រចាំ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា ថ្ងៃទី ​២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១៖ TikTok ដែលជា​កម្មវិធី​វីដេអូ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ឈានមុខ​គេ បានប្រកាស​នៅថ្ងៃនេះ​អំពី​ការតែងតាំង​លោក Sameer Singh ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ដំណោះស្រាយ​ជំនួញ​ពិភពលោក ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​។ នៅ​ចំពោះ​មុខតួនាទី​ថ្មី​នេះ លោក Singh នឹង​ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ដំណោះស្រាយ​ផ្នែក​លក់​ឈានមុខ​គេ និង​ទីផ្សារ​ជំនួញ​សម្រាប់​ផលិតផល​នានា​របស់ TikTok នៅក្នុង​តំបន់​​...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន7 months ago

ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា និង​ ផលប៉ះពាល់​ដោយសារ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩

​ខណៈ​ការផ្ទុះ​ឡើងវិញ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ នៅ​កម្ពុជា ក្លាយជា​ប្រធានបទ​ដ៏​ក្ដៅគគុក​មួយ​ស្ទើរ​នៅ​គ្រប់ការ​សន្ទនា​នានា និង ​លេចឡើង​នៅលើ​បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ក៏ដូចជា​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​យ៉ាង​ព្រោងព្រាត លោក George Black ប្រធាន​ប្រឹក្សា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន ហ្គោល​វែ​ល ខា​ភី​ថ​ល (Goldwell Capital) ជឿជាក់ថា ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ​នៅ​កម្ពុជា​ក្ដី ឬ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ក្ដី មិនមែនជា​កត្តា​ចម្បង​ដែល​អាច​រាំងស្ទះ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំង​ទីផ្សារ​ឧបករណ៍​និ​ស្ស​ន្ទ​នោះទេ...